76માં સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે વેજલપુર ખાતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન