“આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહ, સહકારિતા મંત્રીશ્રી તેમજ ગાંધીનગર લોકસભાના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના જન્મ દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના સાંસદશ્રી ડો. કિરીટભાઈ સોલંકી, અને ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનના CSR સહયોગથી સ્કુલ બોર્ડના 341 વિદ્યાર્થીઓને સ્કુલબોર્ડના બાળકોને સ્કુલ બેગ વિતરણ કાર્યક્રમ”