નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદ સંચાલિત "વીર શહીદ વિનોદભાઈ સોલંકી વાડજ અનુપમ (સ્માર્ટ) પ્રાથમિક શાળા- ૧/૩" નું લોકાર્પણ