શહીદ પરિવારોનું સન્માન અને ઉજ્જવળ કારકિર્દી ધરાવતા મ્યુનિ. સ્કૂલ બોર્ડના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો સન્માન કાર્યક્રમ